Met respect voor de natuur… …en welzijn van de mensen

Nut en noodzaak 3e ontsluitingsweg Tiel/Passewaaij?

Door: Waldex Kooijman, adviseur Omgevingsmanagement en voormalig commissie en raadslid voor ProTiel.

Deze vraag staat de komende maanden weer centraal nu het verkennende onderzoek is gestart naar de verschillende trace’s, 4 varianten en de vraag of aanpassen van de Provincieweg N 834 tussen de Berenkuil en de aansluiting met de A15 de oplossing biedt.

Het is denk ik verstandiger eerst de historische stedenbouwkundige/verkeerskundige blunder uit begin jaren 80 op te lossen, namelijk  het sluiten van de rondweg Passewaaij.

Laten de gemeente Tiel daar eerst maar voorrang aan geven om de ca. ontbrekende 640 meter wegdeel aan te leggen en dit deel voordat met de bouw van de wijken Passewaaij, 9, 10 en 11 wordt begonnen. Ook dit zal nog de nodige jaren vergen, namelijk stedenbouwkundige ontwerp en bestemmingsplan aanpassen. Laten we hopen dat dit sneller kan met de nieuwe Omgevingswet?

Reeds in 2013 tijdens de raadsvergadering destijds aandacht gevraagd om eerst maar eens de bestaande N834 aan te passen met een wisselstrook. In de ochtend stad uit en avondspits Tiel in.

Dit principe wordt op verschillende plaatsen in den landen toegepast en is aanzienlijk goedkoper dan een nieuwe 3e ontsluitingsweg die zeker tussen de 80 en 100 miljoen aan investering zal vergen van de gemeente Tiel. 

Op zaterdag 5 maart 2022 trokken Annemiek Sterk en Jancor van der Post naar Tiel waar een aantal politieke partijen zich presenteerde met hun plannen voor de komende 4 jaar.
Wij wilde wel eens weten hoe de aanwezige partijen dachten over de derde ontsluitingsweg uit Passewaay en de daarmee samenhangende rondweg.
Niet alle lijsttrekkers waren op dat moment aanwezig maar we hopen, zo vlak voor de verkiezingen op 14, 15 en 16 maart, met deze video een indruk te geven hoe de partijen over dit, ook voor ons, ingrijpende project denken.

Dit is de kop

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.