De drie participatie ronden zijn er als volgt uit:

Eerste participatieronde – derde kwartaal en vierde kwartaal 2022:

 • Informatiebijeenkomst
 • Digitaal participatieplatform
 • Uitwerken tracés
 • Uitwerken effecten en maatregelen om eventuele negatieve effecten op te vangen (‘mitigerende maatregelen’)
 • Eerste adviestafel

Tweede participatieronde – vierde kwartaal 2022 en eerste kwartaal 2023:

 • Tweede adviestafel
 • Afronden plan-MER
 • Vaststellen plan-MER
 • Digitale plan-MER
 • Informatiebijeenkomst
 • Formele inzagelegging plan-MER

Derde participatieronde – tweede kwartaal 2023:

 • Besluit haalbaarheid en voorkeursalternatief

Zie afbeelding onderaan.

Dat zal nog wel even duren want na 2030 start de aanleg van de nieuwe weg.

In 2023 besluit de gemeente Tiel over de haalbaarheid van een westelijke uitvalsweg en wordt één van de 5 tracé-varianten gekozen als voorkeur tracé.

Vanaf 2023 wordt begonnen aan het opstellen en vaststellen van een omgevingsplan en valt de beslissing over de investering.

Schematische afbeelding van proces en planning PlanMER onderzoek en participatie.
Heeft u een andere vraag?