Volg onze berichten...

Verslag Adviestafel 20 oktober j.l.

Donderdagavondavond 20 oktober kwam de eerste adviestafel bijeen om te praten over een

Verslag informatieavond 22 september 2022

Donderdagavond 22 september had de gemeente Tiel een informatiebijeenkomst georganiseerd samen

PERSBERICHT!

Informatiebijeenkomsten planMER en haalbaarheidsonderzoek westelijke ontsluitingsweg tussen Tiel